164 – Chrystusowi hej żołnierze!

1. Chrystusowi hej żołnierze!
Czas do boju stanąć nam;
W imię Zbawcy w świętej wierze,
Jezus nas prowadzi Sam.

Chór:
I zbroję weź, tę Bożą zbroję,
Potężny uchwyć Ducha miecz;
Przyłbicą schroń czoło swoje,
Wróg przed taką zbroją pierzchnie precz.

2. Dziś z daleka od nas trwoga,
Pan prowadzi nas na bój;
A gdy idziem w imię Boga,
Chętnie zniesiem walki znój.

3. Śmiało nieśmy sztandar Wiary,
Światło Prawdy nieśmy w świat;
Już się kończy ten wiek stary,
Wschodzi słońce lepszych lat.

4. A lud Pański śmiało kroczy,
Za Zbawienie Wodzem Swym,
I wnet ujrzą nasze oczy,
Chwałę Stwórcy razem z Nim.