163 – Do Twoich dzisiaj biegnę stóp

1. Do Twoich dzisiaj biegnę stóp,
Najlepszy Panie, Zbawco nasz!
Bo choć nie szczędzisz gorzkich prób,
Ty łaskę dla mnie zawsze masz.

2. Na próby nie uskarżam się,
Bo mnie w ten sposób wzmocnić chcesz,
Cierpienie uszlachetnia mnie,
A Ty najlepiej o tym wiesz.

3. Więc choć świat dzisiaj gardzi mną,
Choć szydzi ze mnie podły wróg,
Ja cieszę się przyjaźnią Twą,
Do Twoich zawsze spieszę nóg.

4. Bo czym świat dla mnie dzisiaj jest?
Ot ziemski proch i marny pył,
Tyś dał mi Swego Ducha chrzest,
Bym z Tobą w niebie wiecznie żył.