162 – Gdy godzina przyjdzie zła

1. Gdy godzina przyjdzie zła,
Stań na chwilę, głowę schyl;
Gdy się modlisz chwila ta,
Jest najsłodszą z wszystkich chwil.

2. Kiedy ranny świta brzask,
Sercem się do Ojca zbliż,
A uzyskasz wiele łask;
Źródłem łaski jest nasz Mistrz.

3. Gdy modlitwa wiarą tchnie,
Chętnie ją wysłucha Bóg
I pocieszy w smutku Cię,
A więc śpiesz do Pańskich nóg.

4. Na modlitwie chętnie trwam
Bo w modlitwie słodycz tkwi,
I nadzieję w sercu mam,
Że Pan pomoc ześle mi.

5. Więc w pokorze modły śle,
Przed niebiański Ojca tron;
Aby w niebo przyjął mnie,
Bo miłości pełen On.