16 – Pragnę dążyć w Pański ślad

1. Pragnę dążyć w Pański ślad,
Cierpieć z Panem jestem rad,
Żywot Panu oddać chcę,
Bo Pan za to łaskę da,
Żywot, który wiecznie trwa,
Więc poświęcam Panu się.

2. U Jezusa Świętych Stóp,
Pragnę klęczeć aż po grób,
Zawsze Jemu wiernym być,
Bo On jest ucieczką mą,
On obroni w chwilę złą,
Bo w nim tylko mogę żyć.

3. I nie skarżę się na trud;
Dążę tam, gdzie Pański lud.
Tam, gdzie Zbawcy widzę Krzyż
Przyjm więc dziś ofiarę mą
I zasługą okryj swą,
Jezu, przed Tron Ojca zbliż!