159 – Panie, niech Twój spokój błogi

1. Panie, niech Twój spokój błogi
W sercach naszych wiecznie trwa.
Niech prostuje nasze drogi,
Miłosierna ręka Twa.
W miłości Swej, ach, w łasce Swej,
Spokój błogi w serca wlej.

2. Przez ofiarę odkupienia,
Tyś na światło wywiódł nas;
Chwałę pełną uwielbienia,
Obiecałeś w przyszły czas.
W miłości Swej, ach, w łasce Swej,
Spokój błogi w serca wlej.

3. My z otuchą wierzym Tobie,
Że już bliski koniec mąk,
Że choć ciało legnie w grobie,
Żywot weźmiem z Twoich rąk.
I skończy się nasz ziemski ból,
Gdy nas przyjmie w niebo Król.