158 – Pobłogosław dziś nas Panie

1. Pobłogosław dziś nas Panie,
Na ostatnie życia dni
I daj pierwsze zmartwychwstanie,
Przez zasługę Twojej Krwi.
Nie opuszczaj Swego stadka,
Bo już bliska czarna noc;
Niech nas broni do ostatka
Przenajświętsza Twoja Moc.

2. Gdy uchyli się zasłona,
Aby przyjąć w niebo mnie
I gdy liczba przeznaczona,
Uzupełni Ciało Twe, Jezu,
Przyjm mnie do Twej chwały,
Przed Tron Ojca mego zbliż,
Daj stan Boski doskonały
Przez Krew Twoją i przez Krzyż.