151 – A gdy już przyjdzie zmartwychwstanie

1. A gdy już przyjdzie zmartwychwstanie,
Gdy zginie śmierć i czarny grób,
Racz dzieci Swe uwielbić, Panie,
I przypuść nas do Swoich stóp.

Chór:
Dziś, przez ofiarę Twego życia,
Za Synów Swoich wziął nas Bóg.
Twa Krew do Ojca nas przybliża,
Otwiera dla nas nieba próg.

2. Tyś grzechy świata Krwią Swą zmazał,
Kupiłeś cały ludzki stan,
Więc czynim tak, jak Tyś nam kazał,
Boś Ty miłości pełen Pan.

3. Przez Ciebie wszystko jest stworzenie,
Przez Ciebie powstał cały świat,
Przez Ciebie mamy odkupienie,
Przez Ciebie chwałę przyszłych lat.

4. O chwała Tobie, Boży Synu!
Za tyle wzniosłych dla nas łask,
Świat czerpie życie z Twego czynu,
A Kościół weźmie Boski blask.