150 – Niech swoją drogą idzie świat

1. Niech swoją drogą idzie świat,
Nie dla mnie droga ta;
[: Ja muszę dążyć w Pański ślad :],
Bo tam powinność ma.

2. Rozkoszy świata nie chcę znać,
Nie nęci złoto mnie.
[: Przy Panu będę wiernie stać :],
Do Pana modlić się.

3. A choć na mojej drodze znój
I czyha zdradny wróg;
[: Obroni mnie Zbawiciel mój :],
Wysłucha dobry Bóg.

4. Lecz kiedy przyjdzie drogi kres,
Gdy minie chwila zła,
[: To Pan w nagrodę moich łez :],
Koronę chwały da.

5. Bo w Panu jest miłości toń,
Radosny z Panem ból,
[: Więc wierzę, że mi poda dłoń :],
W potrzebie Zbawca Król.