15 – Kto Krwią Świętą kupił mnie

1. Kto Krwią Świętą kupił mnie
Kto pojednał z Bogiem świat?
Kto miłością ku nam tchnie?
Kto ma rządzić tysiąc lat?
Mój Ukrzyżowany Pan.

2. Kto zwyciężył śmierć i grzech?
Ewangelię głosił Kto?
Kto zmartwychwstał po dniach trzech?
Kto wygładzi z ziemi zło?
Mój Ukrzyżowany Pan.

3. W kim nadzieja życia tkwi?
Kto do Ojca wiedzie nas?
Kto naturą Boską lśni?
Kto ucieczką w każdy czas?
Mój Ukrzyżowany Pan.

4. Kto założył Kościół Swój?
Za kim dążyć mamy w ślad?
Kto zwycięski stoczył bój?
Kto wprowadzi nowy ład?
Mój Ukrzyżowany Pan.

5. Oto prawda wiary mej.
Oto światłość oczu mych!
Przyszły Władca ziemi tej.
Głowa świętych członków swych!
Mój Ukrzyżowany Pan.