149 – Radosny dzisiaj mamy dzień

1. Radosny dzisiaj mamy dzień,
Bo już obecny Pan;
Bo przyszedł wśród anielskich pień,
Na ziemski zstąpił łan.

2. A więc niech chwała Panu brzmi,
Śpiewajmy Panu w głos,
Bo wnet nastaną lepsze dni
I zmieni się nasz los.

3. Już niedaleka chwila ta,
Gdy nas zawoła Bóg,
I za trud nasz nagrodę da,
Wprowadzi w nieba próg.

4. Ach, co za słodki będzie czas,
Gdy tam u Pańskich stóp,
Zasiądziem w chwale wszyscy wraz,
Od wszystkich wolni prób.

5. I przez Jezusa Świętą Krew,
Uwieńczym chwałą skroń;
Zanucim Panu wdzięczny śpiew,
Hen na niebiańską błoń.