147 – Śpiewajmy Panu cześć

1. Śpiewajmy Panu cześć,
Bo nas wybawił On;
Radosną nieśmy wieść,
Do wszystkich ziemskich stron;
Że przyszedł Tysiąclecia czas,
Że Zbawca przyjmie w chwale nas,
I żywot da, co wiecznie trwa.

2. Już wschodzą jasne dni,
Już znika ciemna noc,
Jezusa imię lśni,
Objawia Boską moc.
I wkrótce ujrzym Pańską twarz,
Ach dzięki Ci, o Zbawco nasz!
Koronę dasz, o Zbawco nasz!

3. Więc przyjmij sługi Twe,
Co w Twój wstępują ślad;
U Ojca przyczyń się,
I ustrzeż nas od zdrad.
A przez Twą Krew i przez Twój Krzyż,
Ty nas do Ojca, Panie, zbliż,
I przyjmij Sam u nieba bram.