142 – Jezus płakał łzy gorzkimi

1. Jezus płakał łzy gorzkimi,
Lecz chcąc zgasić Boski gniew,
Przyjął na się grzechy ziemi,
Za świat przelał Swoją Krew.
Krwią swą zmazał świata grzech,
Lecz zmartwychwstał po dniach trzech;
W niebie przyjął Boski stan,
By się spełnił Boski plan.

2. Każda kropla tych łez Jego,
Każda kropla Jego Krwi,
Świat wybawi ode złego,
Pośród Tysiąclecia dni.
Za świat cały Pan łzy lał.
Raz za wszystkich życie dał;
A przez wielką miłość Swą
Wszystkich kupił Swoją Krwią.

3. Dziś On Zbawcą wszystkich ludzi,
Świat nadzieję widzi w Nim
I wnet zmarłych z grobu wzbudzi,
Gdy zawoła głosem Swym.
I uzyska lepszy los,
Kto usłyszy Pański głos;
Bo kto Syna będzie czcić,
Ten na wieki będzie żyć.