141 – Pan Jezus szatę białą dał

1. Pan Jezus szatę białą dał,
W czystości kazał trzymać ją;
A kto chce dojść do nieba chwał,
Ten musi wejść tam razem z nią.

2. Jest to najdroższa z wszystkich szat,
Bo sprawiedliwość na niej lśni;
By szaty tej nie zbrukał świat,
Pilnować będę wszystkie dni.

3. Baranku Boży! Zbawco nasz!
Tyś nadał białość szacie mej,
Ty mi cierpliwość w wierze dasz,
I przyjmiesz do wieczności Swej.

4. A gdy śmierć zamknie oczy me,
Natychmiast zmieni się mój stan,
W śnieżystej szacie stawię się,
Przed Ojcem, gdzie mnie przyjmie Pan.