140 – Aby wykonać Boski Plan

1. Aby wykonać Boski Plan,
Na ziemię zstąpił Chrystus Pan
I rządy rozpoczyna Swe,
Bo ludzkość dziś naprawić chce.

2. A choć się burzy jeszcze świat,
Choć ziemię skrywa nocy cień,
Już świta jasność lepszych lat,
Już się objawia Pański dzień.

3. Zwiastuje Króla ptasząt śpiew,
Natura cała budzi się,
I wstaną zmarli na ten zew,
By razem święcić chwilę tę.

4. Lecz większe szczęście czeka nas,
Co dziś tworzymy Pański zbór;
Bo gdy Królestwa przyjdzie czas,
Pan zmieni nas w niebiański twór.

5. Naturę Boską Pan nam da,
Wyznaczy miejsce u Swych nóg
I żywot da, co wiecznie trwa,
Do chwały Swojej przyjmie Bóg.