139 – O, jakie miłe imię Twe

1. O, jakie miłe imię Twe,
Najlepszy Zbawco nasz!
Z nas każdy z Tobą umrzeć chce,
[: By Twoja ujrzeć twarz :]

2. Bo czym bez Ciebie byłby świat,
Czym człek bez Ciebie był.
Zginąłby jak bez wody kwiat
[: I upadłby bez sił :]

3. Lecz w Tobie nasze życie tkwi,
Nadziei lepszy byt,
Bo przez ofiarę Twojej Krwi
[: Królestwa wschodzi świt :]

4. I już się zbliża błogi czas,
Gdy zaczniesz rządy Swe;
Do chwały Swojej weźmiesz nas,
[: Gdzie byt nie skończy się :]

5. Cześć Zbawco Ci, o Królu cześć,
Niech będzie chwała Ci!
Żeś kazał nam rozgłosić wieść
[: Królestwa lepszych dni :]