135 – Jezu, racz w opiekę wziąć

1. Jezu, racz w opiekę wziąć,
Wierne sługi Boga.
Pozwól u stóp Twoich siąść,
Gdzie nie dojdzie trwoga.

Chór:
Tam, gdzie Krzyż, gdzie Twój Krzyż,
Tam jest miejsce moje;
Chwilę naszej chwały zbliż,
Przyjdź, Królestwo Twoje!

2. Tyś utwierdził wiarę mą,
Przez Prawdy promienie;
Odwróciłeś śmierci zło,
Przez Twe odkupienie.

3. A wiec służyć Tobie chcę,
Pokornie i wiernie;
Choć w tej służbie ranią mnie,
Kamienie i ciernie.

4. Nie odstąpię ni na krok,
Z wyznaczonej drogi,
Aż nie ujrzy Cię mój wzrok,
Mój Ty Jezu błogi.