134 – Jezu, Krzyż swój na się biorę

1. Jezu, Krzyż swój na się biorę,
Chcę iść tylko w ślady Twe;
Naśladując Twą pokorę,
Z Tobą razem cierpieć chcę.
Dziś się zrzekam dążeń świata
I zamiarów ziemskich czczych,
Bo myśl moja w niebo wzlata,
Czerpiąc Prawdę ze słów twych.

2. Niech mnie świat opuści, wzgardzi,
Niech mnie szarpią, głupcem zwą;
Kocham Pana coraz bardziej,
Bo mnie kupił Swoją Krwią.
Jezu, Panie miłościwy!
Ty głąb serca mego znasz;
Gdy mnie chłoszczesz, jam szczęśliwy;
Chłostą winy moje zmaż.

3. Jako nowe już Stworzenie,
W Twojej woli wola ma;
Tylko w Tobie me zbawienie,
Tylko w Tobie żywot trwa.
Na ołtarzu Twoim składam,
Wszystko, co najdroższe mam,
Prawdę Twoją opowiadam,
Stojąc u Królestwa bram.