130 – Pan pośród nas! treść słów tych trzech

1. Pan pośród nas! treść słów tych trzech,
Ach jakże mile brzmi:
Bo gdzie jest Pan, tam znika grzech,
I tylko prawda lśni.
Pan pośród nas obecny już,
Na ziemski zstąpił łan,
W promiennym blasku rannych zórz,
Zbawiciel, Król i Pan.

2. Już nie opuści Pan swych sług,
Na zawsze złączy nas;
Powiedzie nas do Ojca nóg,
Gdy będziem z Panem wraz.
A jak nam Pan wezwanie dał,
By rzucić ziemski stan,
Tak przyjmie nas do Swoich chwał;
Zbawiciel, Król i Pan.

3. O Zbawco nasz, o Królu nasz!
Odwagę w serca wlej!
Ty dla nas miłość wielką masz,
Dla wiernej trzódki swej,
Tyś dał nam poznać Prawdę Twą
I wzniosły Boski Plan,
Niech wiecznie więc te słowa brzmią;
Zbawiciel, Król i Pan.