13 – Żołnierzem Pana jestem ja

1. Żołnierzem Pana jestem ja
I dzierżę Ducha miecz.
A walczę aby siła zła,
Przed Panem pierzchła precz.

2. Na sobie Bożą zbroję mam
I tarczę wiary tę,
Co dał swym wiernym Chrystus Sam,
Więc jak On walczyć chcę.

3. A moim wodzem jest Pan mój,
On wiedzie zawsze mnie.
Więc z Nim zwycięski stoczę bój,
Pokusom oprę się.

4. A choć w tej walce cierpię trud,
I ciężko walczyć mi.
Wiem, że tak czynił Pański lud,
Po wszystkie życia dni.

5. Lecz kiedy trud mój skończy się,
Gdy już nadejdzie zgon.
Pan wynagrodzi chwałą mię,
Bo miłościwy On.