126 – Do Prawdy dążę źródła

1. Do Prawdy dążę źródła,
Gdy tylko zwątpić mam,
By wiara nie wychłódła,
Tam napój czerpię sam.

Chór:
Tam Prawdy jest toń,
Uciekam się doń;
Stąd czerpię moc i w dzień i w noc;
Najlepsza to broń.

2. Tym źródłem Słowo Boże,
Sam je udzielił Bóg;
Tej twierdzy nie przemoże,
I najsilniejszy wróg.

3. Kto bada Święte Księgi,
Ten mądrość czerpie stąd,
Ten wolny od mitręgi,
Ten nie popadnie w błąd.

4. Nauki ludzkie zginą,
Upadnie ludzki plan;
Lecz Słowa te nie miną,
Bo tak powiedział Pan.