125 – Przez łaskę Twoją wiarę mam

1. Przez łaskę Twoją wiarę mam,
Co broni mnie przed chwilą złą,
Boś, Zbawco, wejrzał na mnie
Sam i otoczyłeś łaską Twą,
Już teraz świętym pragnę być,
Już uciech świata nie chcę znać,
Bo w Tobie wiecznie mogę żyć,
Gdy raczysz na mnie łaskę zlać.

2. Twa mądrość niech prowadzi mnie,
Bym w służbie Twojej wiernym był.
A gdy wędrówka skończy się,
Spraw Panie abym w chwale żył,
Spraw, abym był na duchu zdrów,
Niech serce moje słucha Cię,
Niech Prawda Twoich świętych słów,
Po całej ziemi szerzy się.

3. A zbroję Bożą na mnie włóż,
Bym mógł zwycięski stoczyć bój;
A gdy się skończy trud mój już,
Racz przyjąć mnie, o Zbawco mój;
Do Ojca mnie Swojego zbliż,
O miłościwy Zbawco nasz;
Przez Twoją Krew i przez Twój Krzyż
Ty nam koronę w niebie dasz.