121 – Opatrzność Pańska zawsze nad nami trwa

1. Opatrzność Pańska zawsze nad nami trwa,
Pan daje łaski Swej,
Opiekę w chwili ziej,
Bo Pan swe dzieci zna,
W opiece je ma.

Chór:
A więc ufam Panu,
On nas wiedzie Sam,
A w myśl Jego planu,
Nie da zginąć nam.

2. Przyjmijmy każdą próbę z rąk świętych tych;
Pan wzmacnia przez to nas,
Lecz wkrótce przyjdzie czas,
Że Pan nagrodzi swych,
Gdyż miłuje ich.

3. Nie troszczmy się o jutro, jutrzejszy czas,
W swych rękach trzyma Bóg;
A dla swych wiernych sług,
Co postanowił raz,
To i czeka nas.