120 – Pan skrzydłem swoim schrania mnie

1. Pan skrzydłem swoim schrania mnie
I spokój daje duszy mej.
Bezpieczny jestem w służbie tej,
Szczęśliwy zawsze czuję się.

Chór:
Wiele prawdy jest w tym,
Że Pan skrzydłem swym,
Skrzydłem swym obroni mię
I schroni przed złym.

2. I nigdy mnie nie straszy wróg,
Bo gdy mnie broni Zbawca mój,
Zwycięsko stoczę z wrogiem bój,
Bezpiecznie wejdę w nieba próg.

3. A choć nadchodzi nocy cień,
Choć wciąż się sroży ludzka złość,
Mam w moim sercu wiary dość,
By wytrwać aż po Pański dzień.

4. I wnet się mój odmieni los,
Już widać Tysiąclecia brzask;
Wnet Król roztoczy zdroje łask,
Wnet świat usłyszy Syna glos.

5. A głos ten wzbudzi zmarły świat,
I zacznie się nad światem sąd.
Gdy Chrystus Swój obejmie Rząd,
Podnosząc ludzkość tysiąc lat.