117 – Jam pielgrzymem na tej tu ziemi

1. Jam pielgrzymem na tej tu ziemi
I tu pozostać mam tylko jedną noc.
Nie zatrzymujcie, choć między swymi,
Bo śpieszyć muszę tam, gdzie Prawdy moc.

Chór:
Jam pielgrzymem na tej tu ziemi,
I tu pozostać mam tylko jedną noc.

2. Płynie woda, co Prawdę daje,
Ach! tęskniące serce moje już jest tam.
Woda ta płynie na wszystkie kraje,
Przywiedzie ludzkość aż do raju bram.

3. Ja do miasta kroki kieruję,
Tam, gdzie nie ma smutku, gdzie nie rządzi ból,
Gdzie nasz Zbawiciel wiecznie panuje,
Gdzie włada Pan nasz, sprawiedliwy Król.

4. Chociaż życia zmienne koleje,
Choć się słońce skryło za powłoką chmur,
Lecz pielgrzymowi Prawda jaśnieje
I doprowadzi go za miasta mur.