116 – Ach! lubię opowiadać chwalebny Boski Plan

1. Ach! lubię opowiadać chwalebny Boski Plan,
I Pismo Święte badać, Jak nam nakazał Pan.
Królestwo Boże głoszę, Bo wiernie służyć chcę,
I ciągle Boga proszę, By czas przybliżył się.

Chór:
[: Radosna to nowina,
Królestwo się zaczyna;
Wnet ujrzym w chwale Syna,
Bo tak nam przyrzekł Pan.
:]

2. Ach! pragnę cierpieć z Panem i z Nim ponosić znój;
Więc gardzę ziemskim stanem, Bo inny jest cel mój.
Ja dążę tam do nieba, Gdzie Pański wiedzie ślad,
A więc mi rzucić trzeba, Ten marny, ziemski świat.

3. Więc wciąż do Pana dążę, Przez trudy i przez ból,
Bo On Pokoju Książę, Bo On Miłości Król.
I niosę ludziom wieści, Że idzie lepszy czas,
Że w Panu cel się mieści, Cel, który zbawi nas.