115 – Gdy błoga cisza skrywa świat

1. Gdy błoga cisza skrywa świat,
Do Boga modły ślę,
[: A dusza ma, jak rosą kwiat :],
Napawa łaska się.

2. Bo Bóg nie szczędzi Swoich łask,
Dla wiernych dzieci Swych,
[: I daje dzieciom Prawdy blask :],
Co chroni w chwilach złych.

3. Modlitwę szczerą słyszy Bóg
I prośby spełniać chce;
[: Bo miłą Mu jest prośba sług :],
Gdy wiernie modlą się.

4. Lecz kto chce wysłuchanym być,
Ten w łasce musi trwać,
[: I według Bożej woli żyć :],
Jezusa musi znać.

5. Bo przez Jezusa Świętą Krew,
Do Ojca dostęp jest;
[: A przez najświętszy Krwi tej siew :]
Bóg daje Ducha chrzest.