113a – Dziś jestem szczęśliwy, bo przyszedł już Pan

1. Dziś jestem szczęśliwy, bo przyszedł już Pan,
Król przyszedł prawdziwy, wypełnić swój plan.
I Zbór się raduje, bo nastał już czas.
Król rządy sprawuje, wybawi wnet nas.

2. O Jezu, mój Zbawco, miłościw bądź mi!
Żywota Ty dawco! niech chwała Ci brzmi!
Tyś przyszedł na ziemie, dźwignąć nas ze zła,
A ludzkie to plemię wybawi moc Twa.

3. O Panie, nad Pany, do Ojca nas zbliż,
Przez krwawe Twe rany, przez trudny Twój Krzyż.
Dziś nasze skryj grzechy i policz nasz ból,
I udziel pociechy, boś Ty jest nasz Król.

4. O ciesz się, Syonie! już idzie czas twój,
Już Zbawca na Tronie roztacza łask zdrój.
Wnet koniec cierpienia, nagrodzi nas Bóg,
Dostąpim zbawienia u Jezusa nóg.