113 – Cześć Panu! cześć Zbawcy, chwała Jemu cześć!

1. Cześć Panu! cześć Zbawcy, chwała Jemu cześć!
Śpiewajmy Mu chwałę, bo wielki jest Pan;
Królowi naszemu musimy pieśń wznieść,
Bo On nas obiecał w niebiański wziąć stan.

2. O Jezu! mój Zbawco! przez Twą Świętą Krew,
Jam dzisiaj zbawiony, Tyś żywot mi dał.
Tyś Krzyżem śmierć zwalczył, zgasił Boży gniew
I teraz nas wiedziesz do niebiańskich chwał.

3. O śpiewaj, ma duszo, tę radosną pieśń,
Że Zbawca na ziemi znowu pośród nas,
Że zmyje ze świata starą grzechu pleśń,
Królestwa na ziemi zaprowadzi czas.

4. Więc cieszy się w Panu Jego wierny lud,
Co pracę żniwiarzy pełnił wśród prób,
Że ujrzy na ziemi ten największy cud,
Gdy ludzkość wzbudzoną odda czarny grób.