111 – Ja wiem, że Zbawca kupił mnie

1. Ja wiem, że Zbawca kupił mnie,
Że wszystkich kupił Swoją Krwią,
Więc chociaż świat mnie qłupim zwie,
Ja w Nim nadzieję widzę swą.

2. Ja wiem, że Pan nie szczędzi łask.
Lecz też nie szczędzi nam Swych prób,
Ale gdy przyjdzie błogi czas.
Zgromadzi nas do Swoich stóp.

3. Pan żyje, aby żywot dać,
Dla wszystkich, którzy wierzą Mu,
A więc musimy w wierze trwać
Do ostatniego życia tchu.

4. Ja wiem. że Pan nam doda sił,
Pomocy nie odmówi nam.
Bo kto się w cieniu Jego skrył,
To nad nim czuwa Jezus sam.