109 – Na służbie u Jezusa

1. Na służbie u Jezusa,
Na zawsze pragnę trwać;
Nie weźmie mnie pokusa,
Gdy będę Pana znać.
Bo kto zna Zbawcę mego
I służyć Jemu chce,
Ten zbawion ode złego,
Ten może cieszyć się.

2. I wrogów się nie boję,
Bo mnie obroni Bóg;
Więc u stóp Krzyża stoję.
Do Jego dążę nóg.
On moja jest osłodą
Po wszystkie życia dni,
Obdarzy mnie nagrodą,
Udzieli nieba mi.

3. Więc w Pańskie ślady dążę
I cierpieć chcę wraz z Nim,
Bo On Pokoju Książę,
On Zbawicielem mym.
I czerpię z Jego słowa,
Najczystszej Prawdy treść,
W nim życia jest osnowa,
Przyszłości jasnej wieść.