105 – Ach! weź Ojcze, Twe dzieci do nieba bram

1. Ach! weź Ojcze, Twe dzieci do nieba bram
I daj ujrzeć nam Twoją twarz,
Bo tak Syn Twój nam mówił i przyrzekł Sam,
Że swym wiernym koronę dasz.

2. Lecz wprzód trzeba, by czystym był Pański lud,
By słów zawsze on słuchał Twych,
By zniósł wiernie cierpienia i próby trud,
By czerpał naukę wciąż z nich.

3. Ach! już świta nad nami ten błogi czas,
Na ziemi obecny już Pan;
Do nieba dziś Zbawca przychodzi wziąć nas,
Tam, gdzie czeka nas Boski stan.

4. W nagrodę za trudy, za smutek i ból,
Koronę nam włoży na skroń.
Na tronie posadzi nas Zbawca i Król;
Ach, podaj nam, Zbawco Swą dłoń.