103 – Do Ciebie dziś przynoszę

1. Do Ciebie dziś przynoszę,
Mojego życia trud i tylko kornie proszę,
Racz przyjąć mnie w swój dom.
Na służbę życie poświęcam swe,
Na zawsze wiernie służyć Ci chcę.
Na zawsze wiernie służyć chcę.

2. Do Ciebie dziś przynoszę,
Wszystko, co w świecie mam;
Do Ciebie wzrok podnoszę,
Bo Twoją dobroć znam.
Przyjm, Panie, dzisiaj ofiarę mą
I otocz sługę opieką swą.
Ach! otocz mnie opieką swą.

3. I chwałę Twoją głoszę,
Boś ty mój Zbawca, Król,
Więc przed tron Twój przynoszę,
W ofierze smutek, ból.
Ty przyjmiesz w łasce cierpienia me,
Dla Ciebie zawsze ja cierpieć chcę.
Dla Ciebie zawsze cierpieć chcę.

4. Do Ciebie dziś przynoszę,
Wiernego serca żar;
Bo w Tobie są rozkosze,
Niebiańskiej Prawdy dar.
Boś Ty, o Zbawco, przykładem cnót,
Ty wiedziesz lud swój do nieba wrót.
Wprowadzisz nas do nieba wrót.