1 – Daj Boże święty nam łask zdrój

1. Daj Boże święty nam łask zdrój,
Co płyną prawdą z Świętych Ksiąg;
Niech nas prowadzi rozum Twój,
I niech nas łączy w braci krąg.

2. Spraw, niech nam światło Twoich Słów,
Zaświeci wśród rozstajnych dróg.
A w sercach prawda błyśnie znów,
I przyjmie nas za synów Bóg.

3. Broń Boże Święty nas od zdrad,
Od pokus i od grzechu strzeż.
W Chrystusa nas poprowadź ślad,
Łaskawie nasze kroki mierz.

4. Modlitwą kieruj naszych warg.
Nie opuść nas w okropną noc.
Wysłuchaj kornych naszych skarg
I objaw wielką Swoją moc.

5. Cześć Bogu, źródłu wszelkich łask.
Cześć Stwórcy ziemi, morza, fal.
Już Tysiąclecia wschodzi Brzask,
Więc wdzięcznym sercem Pana chwal.