9

Niech wieczna chwała Panu brzmi

1. Niech wieczna chwała Panu brzmi,
bo przez ofiarę Jego Krwi
zabłysną światu lepsze dni
i minie słuszny Boga gniew.
Chór:
Potężny Zbawiciel jest nasz,
On kupił nas wszystkich swą krwią.
Panie, łaskę nam dasz,
dasz nam ujrzeć swą twarz,
przyjmiesz za Oblubienicę swą.
2. Pan wywiódł z ciemności swój lud
i Prawdy nam jasny dał blask,
obiecał nagrodzić nasz trud
i zesłać swym wiernym zdrój łask.
3. Ach, wielka miłości Twej toń,
ucieczką jedyną Twój krzyż.
Bezpiecznie nas wiedzie Twa dłoń.
Ach, chwilę Twej chwały nam zbliż.
4. A gdy Królestwa przyjdzie czas,
racz chwałę swoim sługom dać.
Do nieba, Panie, przyjmij nas,
gdzie żywot wiecznie będzie trwać.