276

Już ta chwila niedaleko

1. Już ta chwila niedaleko,
gdy się Pański zejdzie lud
poza życia ową rzeką,
gdzie Syonu stoi gród.
2. Kto zaczerpnie z rzeki wody,
ten mieć będzie lepszy stan
i otrzyma blask nagrody,
której mu udzieli Pan.
3. Tam, po drugiej rzeki stronie,
miejsce jest dla Pańskich sług,
gdzie stać będą w gwiazd koronie,
gdzie sam ich podejmie Bóg.
4. I nie będzie szczęściu końca,
życie będzie wiecznie trwać,
a w promieniach Jego Słońca
będzie żyła Pańska brać.
5. Tam koronę na skroń włoży
swoim wiernym Zbawca nasz.
Uwielbiony Kościół Boży
ujrzy w chwale Pańską twarz.