257

Błogi Jezu, dusz pasterzu

1. Błogi Jezu, dusz pasterzu,
prowadź ku wieczności nas
i utwierdzaj nas w przymierzu,
kiedy przyjdzie próby czas.
Błogi Jezu, przez śmierć swoją
Tyś nas kupił przez swą krew
i przez wielką miłość Twoją
przebłagałeś Boży gniew.
2. Jezu, myśmy Twoje owce,
Tyś Pasterzem owiec swych.
Nie daj zbłądzić na manowce
i od wilków ochroń złych.
Na kwiecistych łąk kobiercu
paś owieczki wierne swe.
Mając czystą wiarę w sercu,
trzódka Ciebie słuchać chce.
3. A w modlitwie i w pokorze
u Jezusa leżąc stóp,
stadko Pańskie ufać może,
że zwycięsko wyjdzie z prób.
Pamiętajmy o przymierzu,
by w ofierze życie nieść.
Błogi Jezu! dusz pasterzu!
Chwała Tobie, chwała cześć!