221

Wiem, że bez Twojej łaski

1. Wiem, że bez Twojej łaski
wysiłku próżny trud,
że ziemskie wynalazki
nie zbawią ludzki ród.
Chór:
Bo w Tobie Zbawcę widzę

i Tobie służyć chcę,
złym światem dziś się brzydzę,
miłością do Cię tchnę.
2. I wiem, że krew Twa święta,
coś ją za ludzkość dał,
zerwała śmierci pęta,
by żywot wiecznie trwał
3. I wiem, że przez ofiarę,
za wszystkich daną raz,
zrównałeś Bożą karę,
zbawiłeś wszystkich nas.
4. I wiem, że w Twej zasłudze
Tyś wady nasze skrył,
by Bóg przepuścił słudze,
by w chwale wiecznie żył.