219

Za wszystkie łaski

1. Za wszystkie łaski, jakie Bóg
w miłości swojej raczył dać,
do Pańskich dziś pośpieszmy nóg,
ślubując wiernie w Prawdzie trwać.
2. Niech śluby nasze stwierdza czyn,
pokora niechaj zdobi nas,
a uzna wierność Boży Syn,
Królestwa kiedy przyjdzie czas.
3. Na słabość naszą racz mieć wzgląd
i tylko serc zamiary mierz;
o, Panie, weź nas rychło stąd,
od grzechu i od złego strzeż.
4. Niech nas prowadzi Pan nasz w wyż,
niech broni nas od chwili złej.
O, Zbawco! Chwilę szczęścia zbliż
i przyjmij nas do chwały swej!
5. Wysłuchaj dzisiaj naszych próśb,
sił dodaj do zniesienia prób,
a choć nam wróg nie szczędzi gróźb,
bezpieczniśmy u Twoich stóp.