100

Panie, gdyś wejrzał na ten ziemski krąg

1. Panie, gdyś wejrzał na ten ziemski krąg,
gdzie ludzkość cierpi za bezbożność swą,
to zamiast zguby z Twoich Boskich rąk,
zesłałeś Zbawcę, co nas kupił krwią.
Chór:
Ja się raduję, że Ojciec mój,
mój Ojciec miłuje i mnie.
Ja się raduję, że Ojciec mój
miłuje nawet mnie.
2. Więc za tę dobroć, za Twej łaski zdrój,
coś tak obficie w Synu swoim zlał,
dzięki Ci składa wierny ludek Twój,
coś mu Królestwa obietnicę dał.
3. Lecz do Królestwa aby dotrzeć bram
i chwałę zyskać, trzeba wierzyć w krew,
co nas zbawiła na Kalwarii tam,
gdzie Jezus śmiercią zgasił Boży gniew.
4. Ta krew kosztowna, co zbawiła świat,
w Jehowy oczach przyda zasług mi.
Przez krew tę zyskam białość moich szat
i chwałę zyskam w Tysiąclecia dni.