Ostatnio dodane

System dodawania kolejnych wykładów Braci jest następujący: każdy wykład jest dodany na dole strony danego Brata. Kolejne sympozja bez względu na ich datę wygłaszania tak samo są dodawane na dole strony ze sympozjami.

26.01.2023r

Wykłady: Br. Opałkowski Wojciech (10), Br. Maszczyk Ernest (1),
Br. Bednarz Łukasz (1), Br. Drzewiecki Dariusz (2),
Br. Kucharz Feliks (1), Br. Łącki Piotr (1),
Br. Ryl Otton (2), Br. Wojtas Zbigniew (2)